UTHAITHANI สร้างฝายชะลอน้ำคลองห้วยเล็ก บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ

27/01/2016 LanSak UTHAITHANI สร้างฝายชะลอน้ำคลองห้วยเล็ก บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ ร่วมกับ นางละออ สีดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาเขียว นางภาวิณี ทินกร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายพรเทพ เทียนทอง สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อบต.ระบำ และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกัน สร้างฝายชะลอน้ำ  บริเวณ คลองห้วยเล็ก บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ อำเภอลานสัก มีเจ้าหน้าที่และราษฎรร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ คน

ทั้งนี้การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นความต้องการของประชาชน และดำเนินการสร้างตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการเกษตรแก้ไขวิกฤตภัยแล้งตามมาตรการของรัฐบาล


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น