PHITSANULOK ธกส.อำเภอวังทอง มอบฝายชะลอน้ำบ้านหนองกาดำ

28/01/2016 WangThong PHITSANULOK ธกส.อำเภอวังทอง มอบฝายชะลอน้ำบ้านหนองกาดำ

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ อำเภอวังทอง ร่วมกับ อำเภอวังทอง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อำเภอวังทอง จัดกิจกรรม พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำบ้านหนองกาดำ โดยมี นายสุรินทร์  เหมือนฤทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังทอง เป็นประธานในการส่งมอบ

สำหรับฝายชะลอน้ำบ้านหนองกาดำ สร้างขึ้นเพื่อชะลอน้ำ /กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค รณรงค์การอนุรักษ์น้ำ ดิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยพิธีส่งมอบได้จัดขึ้น ณ ฝายชะลอน้ำบ้านหนองกาดำ ต.พันชาลี อ.วังทอง  จว.พิษณุโลก โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  ๕๐   คน
หลังจากนั้นคณะ ฯ ได้จัดพิธีส่งมอบโฉนดต้นไม้ ให้กับประชาชนบ้านหนองกาดำ โดยมี นายสุรินทร์  เหมือนฤทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังทอง เป็นประธานในการมอบ  มีผู้รับมอบโฉนดต้นไม้ จำนวน ๔๒ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกาดำ ต.พันชาลี อ.วังทอง  จว.พิษณุโลก โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  ๖๐   คน

28/01/2016 WangThong PHITSANULOK ธกส.อำเภอวังทอง มอบฝายชะลอน้ำบ้านหนองกาดำ


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น