JCT หุ้นที่น่าสนใจมากในแง่ของความมั่นคงและผลประกอบการ

JCT หุ้นที่น่าสนใจมากในแง่ของความมั่นคงและผลประกอบการที่ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนเท่าที่ควรเนื่องจากไม่ค่อยมีความหวีอหวาตื่นเต้น ผู้ลงทุนหน้าใหม่น้อยคนที่จะรู้จักครับ แล้วตอนท้ายๆของการรีวิวจะบอกว่าน่าสนใจอย่างไร
สำหรับ JCT นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออก  เครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า ตาบู และ ห้านกยูง , ลูกอม ภายใต้เครื่องหมายการค้า เจสัน จูจุ๊บ , ยาแผนปัจจุบัน เช่น น้ำมันยูคาลิปตัส จิงโจ้ และพลาสเตอร์ยา Tensoplast และ Tigerplast , เครื่องมือแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Omron และ น้ำมันไฟแช็ค ภายใต้เครื่องหมายการค้า รอนสัน
 
 ชื่อย่อJCTบริษัทบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ตลาดSETอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์เว็บไซต์www.Jackchia.co.th
ที่อยู่ 297/7-8 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500 โทรศัพท์ 0-2236-0036 โทรสาร 0-2236-1379


มีอะไรน่าสนใจในงบการเงินของ JCT บ้าง
เริ่มจากงบแสดงฐานะการเงิน JCT
1.มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 929.21 @Y2012 เป็น 958.48@Y2013 และ 1,015.51@Y2014 แสดงว่าบริษัทมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2013 คือในส่วนของเงินสด, ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ
2.และยิ่งดีขึ้นไปอีกเมื่อหนี้สินหมุนเวียนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันจากที่มีหนี้สินหมุนเวียน 94.17@Y2012 เป็น 70.11@Y2013 และเหลือ 67.78@Y2014 (ข้อสังเกตุ ปกติหนี้สินหมุนเวียนจะมีดอกเบี้ยค่อนข้างแพง เมื่อลดหนี้สินหมุนเวียนได้เป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพในการใช้หนี้ และจะส่งผลดีต่อภาระหนี้สิน)
3. กำไรสะสมของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น จาก 253.75@Y2012 เป็น 299.64@Y2013 และเป็น 376.08@Y2014 นั่นก็เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 818.62@Y2012 เป็น 822.65@Y2013 และเป็น 899.34@Y2014
ด้านงบกำไรขาดทุน
4. ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2012 ถึงปี 2014 ที่ 728.63, 744.71, 832.10 ล้านบาท ตามลำดับในขณะที่รายได้อื่นๆเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าธุรกิจหลักของบริษัทยังดีอยู่ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2012 ที่ 457.75 ล้านบาทเป็น 511.61  ล้านบาทในปี 2014 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงกว่าห้าสิบล้านบาท
5. กำไรสุทธิของ JCT เพิ่มขึ้นจากปี 2013 ที่ 94.63 ล้านบาท เป็น 122.89 ล้านบาทในปี 2014 หรือกำไร 9.1 บาทต่อหุ้นเลยทีเดียว
งบกระแสเงินสด
6. JCT มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ (ทำธุรกิจแล้วมีกำไร ได้กระแสเงินสดสุทธิเข้าบริษัท) โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2014 ถึง 119.91 ล้านบาท และนำไปใช้ในกิจกรรมลงทุน 51.39 ล้านบาท นำไปใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 57.9 ล้านบาท (เป็นการปันผลถึง 55 ล้านบาท)
สำหรับประวัติการจ่ายปันผลก็ดีนะครับ มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง ในรอบปี 2012 จ่ายที่ 4.00 บาทต่อหุ้น ปี 2013 จ่าย 4.20 บาทต่อหุ้น และในปี 2014 จ่ายถึง 5 บาทต่อหุ้น
ที่มาของข้อมูล
http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=JCT
http://www.settrade.com/C04_03_stock_companyhighlight_p1.jsp?txtSymbol=JCT
http://www.jackchia.co.th/newsite/
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
แหล่งศึกษาข้อมูลที่แนะนำเพิ่มเติม
แบบรายงานประจำปี JCT
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น