PHETCHABUN : ธกส.น้ำหนาว มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

20/01/2016 NamNao PHETCHABUN : ธกส.น้ำหนาว มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดหลายปีแล้ว ปีนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ชนบท ในการช่วยเหลือเกษตรกร หลายโครงการ และโครงการหนึ่งที่สำคัญ เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและรากฐานของสังคมที่เห็นเป็นรูปธรรมมากคือโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

และเมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. สาขาอำเภอน้ำหนาว ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลน้ำหนาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน กองพันทหารช่างที่ 8 และชาวบ้านกกกะบก ได้จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ให้กับ นายสา  ขวัญโพก ม.1 บ.กกกะบก ต.โคกมน อ.น้ำหนาว โดยมี นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานการมอบ ณ ม.1 บ.กกกะบก ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จว.พ.ช.

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น