กลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ตลาดหุ้นไทย


สรุปสภาวะการซื้อขายหุ้นที่มีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ย 200 วัน

 • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)
 • กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)
  • หมวดธุรกิจธนาคาร BANK
  • หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ FIN
  • หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต INSUR
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)
  • หมวดธุรกิจยานยนต์ AUTO
  • หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร IMM
  • หมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ PAPER
  • หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ PETRO
  • หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ PKG
  • หมวดธุรกิจเหล็ก STEEL
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
  • หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง CONMAT
  • หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ PFUND
  • หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ PROP
  • หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง CONS
 • กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร (RESOURC)
  • หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ENERG
  • หมวดธุรกิจเหมืองแร่ MINE
 • กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE )
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (TECH)
  • หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ETRON
  • หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น