UTTARADIT : อำเภอลับแล โครงการป่าสวยน้ำใส คนไทยหัวใจเดียวกัน

21/01/2016 Laplae UTTARADIT : อำเภอลับแล โครงการป่าสวยน้ำใส คนไทยหัวใจเดียวกัน

อำเภอลับแลร่วมกันจัดทำโครงการป่าสวยน้ำใน คนไทยหัวใจเดียวกัน สร้างฝาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59 นายเพทาย ประทุมทอง ผู้อำนวยการโครงการสร้างฝายและแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดทำฝายหลวง ณ ห้วยวังไร้ คลองแม่พร่อง หมู่บ้านมหาราช ม.11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์


โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้าง เช่นเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอลับแล,จนท.ป่าไม้ จ.อุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่พูล ร่วมจัดทำโครงการป่าสวยน้ำใส คนไทยหัวใจเดียวกัน สร้างฝายหลวง ทั้งนี้เพื่อเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ ต.แม่พูล


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น