PHITSANULOK : อำเภอวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

20/01/2016 WatBot PHITSANULOK : อำเภอวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่


เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๙ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. โดยภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และ การให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เช่น การตัดผม, การตรวจสุขภาพ, การแนะนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

โดยมีหน่วยงานในพื้นที่มาร่วมให้บริการประชาชนหลายหน่วยงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมในกิจกรรมหลายท่านเช่น นายอำเภอวัดโบสถ์, นายก อบต.หินลาด, ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๔, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ ทุกภาคส่วน ประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓,๐๐๐ คน ประชาชนมีความพึงพอใจที่หน่วยงานราชการได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนShare on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น