ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูนร่วมกันพัฒนาเส้นทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 58, เวลาประมาณ 0900 ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับ ทหารจากกองพลทหารราบที่ 7 โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 7 พัฒนาเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ด้วยการฝังกลบ ปรับเกลี่ยดินลูกรัง ในแต่ละจุดที่ชำรุด ตามโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยอาศัยความร่วมมือจากแรงงานเกษตรกร ในพื้นที่ ม.๗, ๘ ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการณขณะรายงาน คิดเป็นร้อยละ 60 แล้ว เป็นความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของประชาชนในพื้นที่Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น