LAMPHUN : ทหารลำพูนมอบผ้าห่มให้ถึงบ้าน บรรเทาภัยหนาว

14/01/2016 Li LAMPHUN : ทหารลำพูนมอบผ้าห่มให้ถึงบ้าน บรรเทาภัยหนาว

เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ ๗ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ที่มีฐานะยากไร้, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน ๑๗ คน คนละ ๑ ผืน ในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๙ ที่ผ่านมา เป็นการแจกจ่ายผ้าห่มที่รัฐบาล คสช. และกองทัพบก
เป็นหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือประชาชนของทหาร ภัยหนาว ภาษาทางการทหารเรียกว่า Military Operation Other Than War : MOOTW การปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ นอกเหนือจากสงคราม
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น