PHITSANULOK : พิษณุโลกรณรงค์ ลดการเผา ควบคุมไฟป่าหมอกควัน

14/01/2016 WangThong PHITSANULOK : พิษณุโลกรณรงค์ ลดการเผา ควบคุมไฟป่าหมอกควัน

นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธาน กิจกรรมทำแนวกันไฟ ณ บริเวนสวนป่าทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พิษณุโลก  เมื่อวันที่  ๑๔ ม.ค. ๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ที่ผ่านมา โดยมีพล.ต.นพพร เรือนจันทร์  ผบ.พล.ร.๔,  นาย ธงชัย  ตรีทิพยรักษ์ นายอำเภอวังทอง หน่วยงานทหาร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า  คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๓๕๐ คน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการลดการเผา ทั้งเผาป่า และเผาพื้นที่การเกษตร เพื่อควบคุมไฟป่า และหมอกควันปีนี้รัฐบาลประกาศเตือนแล้วว่าจะแล้งหนักกว่าปีที่ผ่านมา เพราะปริมาณฝนและน้ำในเขื่อนหลัก มีน้อยมาก หากเกิดไฟป่าอีก คงจะหาน้ำมาดับไฟได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก การทำแนวกันไฟจะช่วยให้ไฟไม่ลุกลามไปมากกว่าแนวที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น แต่จะให้ดี ประชาชนต้องลดการเผาด้วย จะดีที่สุดครับ
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น