ความคืบหน้าซ่อมแซมบ้านนายบุญสา

เมื่อ 22 ธ.ค.58  พ.ท.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4  ร่วมกับ นายนราทิพย์ วงษ์สุวรรณ ผอ.ธนาคาร ธกส.จ.อุทัยธาน...
Read More

อำเภอวังทอง พิษณุโลก: มอบผ้าห่มกันหนาว ตรวจสุขภาพประชาชน บ้านม่วงหอม

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐  พ.อ.พลเดช เขื่อนพันธ์ ผบ.ช.พัน.๓๐๒ พร้อมด้วย รองนายก อบต.แก่งโสภา  พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิ...
Read More

อำเภอพาน เชียงราย : ทหารเชียงรายมอบผ้าห่มกันหนาวให้นางแสง จันดา

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๘ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๒๗ โดย ชุดปฏิบัติการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ อ.พาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก อบต. และ อสม. ตำบลดอ...
Read More

อำเภอเมืองเชียงราย : ร่วมสร้างบ้านฮอมบุญ บ้านแม่ปูคา

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๘ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๗ โดย พ.ต.เจตนา  ไชยถาวร รอง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๗ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารที่มีจิตอาสา เข้าปฏิบัติการช่...
Read More

จังหวัดอุทัยธานี : ธกส. และ ทหาร ร่วมประชุมช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อุทัยธานี

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๘ ทหารจาก ร.๔ พัน.๒ จัด และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธกส. ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วม โดยมี ผอ.ธกส.จังหวัดอุท...
Read More

อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี : พิธีเปิดโครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำบ้านห้วบหนามตะเข้

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๘ เวลาประมาณ ๑๕๐๐ มีการจัดพิธีเปิดโครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำ (ขนาดกลาง) สนับสนุนโดย ธกส.ส...
Read More

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย: ประชาชนร่วมสร้างฝายในหมู่บ้านแม่สาด

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.58  ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สาด ประมาณ  100 คน  ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สร้างฝายในหมู่บ้านแม...
Read More

จังหวัดลำพูนจัดประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๘, ๑๔๐๐ จังหวัดลำพูนได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จว.ล.พ. ปี ๕๘/๕๙ ขับเคลื่อนมาตรการส่งเส...
Read More

กองทัพบกมอบผ้าห่มให้ชาวบ้านถึงบ้าน ในพื้นที่ อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๘, ๑๐๐๐ กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ ๓๕ ซึ่งมี พ.ท.ไตรภพ เทพเทพา เป็นผู้แทน พร้อมด้วย นศท.ชั้...
Read More

สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ประจำปี 59 อ.แม่ใจ พะเยา

เมื่อ 15ธ.ค.58, 1315 กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 และ สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย กรมป่าไม้  ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบร...
Read More

มอบบ้านโครงการสร้างบ้าน นักเรียน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ ด.ญ.อรทัย สอนตน

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๘ นางสุกัญญา ชื่นยง ผู้แทนอำเภอทัพทัน , นางเฉลียว วัฒนธรรม กำนัน ต.น้ำรอบ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหา...
Read More

นายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอห้วยคต ส่งมอบห้องน้ำใหม่ให้นายสำราญ ชาวไร่ บ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 58 นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอห้วยคต  นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอห้วยคต และ พ.ท.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหา...
Read More