มอบบ้านโครงการสร้างบ้าน นักเรียน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ ด.ญ.อรทัย สอนตน

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๘ นางสุกัญญา ชื่นยง ผู้แทนอำเภอทัพทัน , นางเฉลียว วัฒนธรรม กำนัน ต.น้ำรอบ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ ได้ร่วมกันมอบบ้านให้ ครอบครัว เด็กหญิงอรทัย สอนตน นักเรียนชั้น ม.๒ รร.วังเตย อ.ทัพทัน จว.อ.น. ณ บ้านเลขที่ ๕๕/๑ ม.๖ บ.บึงแห้ง ต.น้ำรอบ ซึ่งเป็นนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน นักเรียน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนม์พรรษา ๘๘ พรรษา


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น