สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ประจำปี 59 อ.แม่ใจ พะเยา

เมื่อ 15ธ.ค.58, 1315 กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 และ สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย กรมป่าไม้  ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ประจำปี 2559   ณ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมี นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.สนง.ทสจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ห้วงการอบรมจะมีตั้งแต่ 15 - 18 ธ.ค.58 ราษฎรอาสาเข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น