PHITSANULOK อำเภอชาติตระการ วางท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน

26/01/2016 ChatTrakan PHITSANULOK : อำเภอชาติตระการ วางท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปา โดยทำวางท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร  ม.๒ บ้านนาเปอะ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ติดตามความคืบหน้าโครงการประปาหมู่บ้าน ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๙ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายพยุง คุ้มสุพรรณ  นายอำเภอชาติตระการ, คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) และชุดปฏิบัติการมวลชน กรมทหารช่างที่ ๓  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  ได้เดินทางมาติดตาม การดำเนินงาน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปา โดยการวางท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร  ในพื้นที่ บ้านนาเปอะ หมู่ที่ ๒ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามความต้องการของชุมชน และใช้แรงงานในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นฐาน ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% ของโครงการ

แผนที่บ้านนาเปอะ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่บ้านนาเปอะ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ติดตามความคืบหน้าโครงการประปาหมู่บ้าน ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ติดตามความคืบหน้าโครงการประปาหมู่บ้าน ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น