SEAOIL THAILAND

SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) น้ำมันที่ไม่ได้อยู่แต่ในทะเล


ชื่อย่อ SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ตลาด mai อุตสาหกรรม MAI Industry หมวดธุรกิจขนาดกลาง เว็บไซต์ www.seaoilthailand.com


ที่อยู่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โทรศัพท์ 0-2398-9850-1 โทรสาร 0-2398-9852

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับลูกค้าทางทะเลและทางบก และธุรกิจบริการในธุรกิจจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ (Supply Management)
ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้แก่


o ลูกค้าทางทะเล ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้น้ำมันโดยตรงและพ่อค้าคนกลาง เช่น เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรือบรรทุกสินค้า เรือรบ เรือโดยสาร เรือบริวารแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ เช่น เรือลำเลียงวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องอุปโภค บริโภค เรือโดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ เป็นต้น และเรือทุกประเภททั่วทุกภูมิภาค

o ลูกค้าทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่ง ธุรกิจรถโดยสารให้บริการ เป็นต้น


ธุรกิจ Supply Management

ธุรกิจจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่เรือที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเล (Supply Management) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) การให้บริการจัดอาหาร ทำความสะอาด และซักรีดให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซที่พักอาศัยอยู่บนเรือพักอาศัย (Catering and Service)

2) การให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply) เช่น น้ำ อาหาร วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น ให้กับเรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเลน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

เรือเดินทะเล
- Diesel Engine - Fishery - Gear - Hydraulic - Main Engine - Turbine & Compressor - Grease

อุตสาหกรรมโรงงาน
- Main Industrial Oil : • Hydraulic • Gear • Compressor • Turbine • Circulating Oil

- Specialties : • Heat Transfer fluid • Transformer • Processing • Metal working Fluid • Sugar Mills

- Grease : • Water resistance • Heat resistance

ยานยนต์
- Engine Oil :• Gasoline • Diesel • Gas engine oil • Motorcycle • Marine etc

- Transmission Oil : • Gear Oil • Torque fluid • Hydraulic

- Special product : • Brake fluid, radiator coolant, flushing oil • Grease


พื้นที่ที่ให้บริการ ได้แก่

• แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ (รถ / เรือ)
• ท่าเรือคลองเตย (รถ / เรือ)
• ปากน้ำสมุทรปราการ (รถ / เรือ)
• ศรีราชา (รถ / เรือ)
• เกาะสีชัง (เรือ)
• อ่าวอุดม (เรือ)
• บางปะกง (รถ / เรือ)
• ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี (รถ / เรือ)
• ท่าเรือมาบตาพุด ระยอง (รถ / เรือ)
• พัทยา (รถ / เรือ)
• ท่าเรือสัตหีบ (รถ / เรือ)
• มหาชัย (รถ / เรือ)
• แม่กลอง (รถ / เรือ)
• เขตจังหวัดสงขลา (รถ / เรือ)
• เขตจังหวัดภูเก็ต (รถ / เรือ)
• เขตจังหวัดระนอง (รถ / เรือ)
• ปากร่อง เจ้าพระยา (เรือ)
• เขตจังหวัดตราด (รถ)
• อื่นๆ (สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ


มีอะไรน่าสนใจในงบการเงิน ปี 2557 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.57)

งบแสดงฐานะการเงิน 

1. สินทรัพย์หมุนเวียนสูงมาก ถึง 1,199.53 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเพียง 2.77 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ในรูปของเงินสด 548.93 ล้านบาท และลูกหนี้/ตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 470.50 ล้านบาท (ไม่มีสินค้าคงเหลือ ผมขอตีความว่าขายดีล่ะกัน)

2. หนี้สินรวมน้อยมากๆ แค่ 148.3 ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน 146.03 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 2.27 ล้านบาท) หนี้สินแค่นี้เทียบกับเงินสดที่มีอยู่ ถ้าคิดง่ายๆ ก็คงมีคำถามจะไปกู้ให้มันเสียดอกเบี้ยทำไม 555 ขำๆนะครับ เมื่อไปดูที่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านหุ้นเมื่อปีที่แล้วเป็น 315 ล้านหุ้น ก็คาดว่าเงินสดมาจากการเพิ่มทุน และหนี้สินก็เกิดขึ้นก่อนการเพิ่มทุน
และคิดง่ายๆ แบบแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน หากเกิดอะไรขึ้น แค่เงินสดที่มีอยู่ (548.93 ล้านบาท) ก็ใช้หนี้ท้ังหมด 148.3 ล้านบาทได้แล้วล่ะครับ

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,078.35 ล้านบาท มีกำไรสะสม อยู่ที่ 180.30 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1. ปี 57 มียอดขายสุทธิ 3,071.59 ล้านบาท สูงกว่าปี 56 (2,716.35 ล้านบาท) ถึง 355.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.07 % 

2. ต้นทุนการขายปี 57 อยู่ที่ 2,850.43 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 56 (2,513.60 ล้านบาท) ถึง 336.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.40%

3.มีกำไรสุทธิเพียง 85.44 ล้านบาท หรือ 0.43 บาทต่อหุ้น

น่าผิดหวังเล็กๆ สำหรับผมนะครับ มีสินทรัพย์อยู่ พันสองร้อย ขายสินค้าได้ สามพัน แต่กำไรเพียง แปดสิบห้า กำไร 2.78% ของยอดขาย ผมว่าเก็บเงินไว้ในแบงค์ก็ได้พอๆกันครับ

งบกระแสเงินสด

1. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน -151.71 ล้านบาท ยิ่งดำเนินงานเงิดสดก็ยิ่งลดลง ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยชอบตัวเลขแบบนี้เลย ยิ่งดำเนินงานเงินสดควรจะต้องเพิ่มเพราะผมเชื่อว่า Cash is GOD อิอิ
2. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.28 ล้านบาท มีการนำเงินไปลงทุนน้อยมาก
3. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 598.73 ล้านบาท น่าจะมาจากการเพิ่มทุน ทำให้มีเงินสดสุทธิท้ายงวดที่ 447.31 ล้านบาท


นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมา

รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 ปันผลเป็นหุ้นปันผล 7.00 : 1.00  หุ้น และเงินปันผล 0.01587 บาท จ่ายเมื่อ 28 เม.ย. 2558 

รอบผลประกอบการ  01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 ปันผลเป็นหุ้นปันผล 6.00 : 1.00 หุ้น และจ่ายเงินปันผล 0.0186 บาท จ่ายเมื่อ 25 เม.ย. 2557 

ใครที่สนใจลงทุน หวังเงินปันผลก็น่าสนใจ อยู่เหมือนกัน กับกำไรสะสมที่มีอยู่ 180 ล้านบาทก็น่าจะแบ่งมาปันผลได้อยู่

ก็ต้องศึกษาต่อไปว่าบริษัทเพิ่มทุน มีเงินสดในมือ จะนำไปทำให้เกิดดอกผลได้เพียงใด และที่สำคัญจะลดต้นทุนในการขายได้หรือไม่ เพราะทำให้ตัวเลขกำไรออกมาน้อยมาก


การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ 
แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมและข้อมูลอ้างอิง

http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=SEAOIL&ssoPageId=5&language=th&country=TH

http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=SEAOIL&language=th&country=TH


แบบ 56-1 http://www.set.or.th/dat/f56//F1148T14.zip
แบบรายงานประจำปี 56 ล่าสุด http://www.set.or.th/dat/finreport/annual/1148ANN290320142044480675T.zip
งบการเงินปี 57 http://www.set.or.th/dat/news/201502/15014737.zip

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น