WangThong PHITSANULOK โครงการฝายชะลอน้ำ บ้านใหม่เขาน้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

03/02/2016 WangThong PHITSANULOK โครงการฝายชะลอน้ำ บ้านใหม่เขาน้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

เจ้าหน้าที่ ธกส สาขาทรัพย์ไพรวัลย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒  นางทิพวรรณ  บัวทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่เขาน้อย และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านใหม่เขาน้อย ได้ร่วมกันตรวจโครงการฝายชะลอน้ำ/เกษตรปลอดการเผา ณ บ้านใหม่เขาน้อย หมู่ที่ ๑๓ ต.แก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควันในปลายฤดูหนาว ย่างเข้าฤดูแล้งนี้ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนตามความต้องการของชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น