DenChai PHRAE ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ใกล้จะเข้าสู่ห้วงปลายฤดูหนาว ก่อนจะเข้าสู่ฤดูแล้งนี้ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วบางส่วนมักจะมีการเผาเศษพืชที่เหลืออยู่ในพื้นที่ เช่นฟางข้าว ซังข้าวโพด หรือในไร่อ้อย ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณมาก และจะส่งผลต่อปัญหาหมอกควันเหมือนเช่นปีที่ผ่านๆมา


หน่วยงานราชการจึงต้องเริ่มรณรงค์ลดการเผา ที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.พ.59 เวลา 0900 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยหวังว่าจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณการเผาลงได้ โดยได้ทำการลงบันทึกข้อตกลง MOU ระดับตำบลและท้องถิ่นว่าจะร่วมกันลดปริมาณการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วย

ในกิจกรรมมีการจัดสาธิตการดับไฟป่าโดยเครือค่ายเฝ้าระวังไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าแพร่, สถานีควบคุมไฟป่าหนองพับ ห้วยสัตว์ใหญ่ จ.เพชรบุรี โดยมีนายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คนShare on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น