BanHong LAMPHUN นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

ปีนี้รัฐบาลคาดการณ์ว่าจะแล้งหนักกว่าปีที่ผ่านมา ทุกส่วนราชการต่างเตรียมพร้อมทั้งการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ว การรณรงค์มาตรการประหยัด รวมถึงการเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และการกำจัดผักตบชวาเพื่อลดการกีดขวางทางน้ำ และเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำ รองรับหน้าฝนที่คาดการณ์ว่าจะมาเร็ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว

และที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ที่มีจิตอาสาทำเพื่อสังคมส่วนรวม ได้ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านพลูหลวง เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่ 7 และราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โดยดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 59  ที่ผ่านมา เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดเล็ก จำนวน 3 ฝาย บริเวณห้วยผาหนีบ บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาบ้านโฮ่ง ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วย
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น