อำเภอสะเมิง เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ช่วยกันดับไฟป่า

เมื่อวันที่14 ม.ค.59 เวลา 1000 จนท.หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ชม.15(สะเมิง) โดยนายมานพ นาราช หน.หน่วยฯ  ได้ออกตรวจลาดตระเวน เนืองในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในท้องที่ป่าบ้านสบลาน หมู่ที่ 6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสะสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง

เจ้าหน้าที่ป่าไม้สะเมิงช่วยกันดับไฟป่า
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบไฟป่ากำลังไหม้อยู่ข้างทางเข้าหมู่บ้านสบลาน จึงช่วยกันดับไฟก่อนที่ไฟจะลุกลามเข้าในป่า

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและผลกระทบ ผลเสีย และโทษของการเผาป่า ให้แก่ราษฎรได้รับทราบ ในปีนี้รัฐบาลคาดว่าจะเกิดภาวะแล้งหนัก จึงมีความเป็นไปได้ที่ภัยป่า และหมอกควันจะมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้มีไฟไหม้ป่าเพื่อลดผลกระทบ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้สะเมิงออกลาดตระเวนค้นหาและดับไฟป่า


เจ้าหน้าที่ป่าไม้สะเมิง ออกลาดตระเวนค้นหาและช่วยกันดับไฟป่า

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น