อำเภอตรอน อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง

เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน ได้เป็นประธานการจัดงานกิจกรรมในโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง รักษาน้ำเพื่อการเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียงณ ฝายกั้นน้ำคลองตรอน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ท.ณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๐ ได้นำกำลังพล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๐ มาร่วมกิจกรรม และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง (อบต.น้ำอ่าง)  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๕ และประชาชนในพื้นที่ ตำบลน้ำอ่าง ร่วมกิจกรรมกันจำนวน ๔๐๐ กว่าคน
โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายเช่นการสาธิตการเพาะเห็ดจากผักตบชวา โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๕ การสาธิตการทำปุ๋ยจากผักตบชวา โดยกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ และการบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหัก เป็นต้น
โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน


โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง อ.ตรอน

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น