โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านสันตับเต่า บ้านโฮ่ง ลำพูน

โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  ณ บ.สันตับเต่า ม.๒ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  (ตำบลละ ๕ ล้าน) โครงการนี้ใช้งบประมาณ จำนวน  ๒๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้


กำนันตำบลบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจร่วมตรวจโครงการประปาหมู่บ้านเมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๙, ๑๐๓๐ นายอนันต์ คำโป่ง กำนัน ต.บ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร จาก กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ ๗ และ พ.ต.ท.อิทธิพล  เพี้ยงจันทร์ ผู้กำกับจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปตรวจเยิ่มและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  (ตำบลละ ๕ ล้าน) โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน งบประมาณ จำนวน  ๒๒๐,๐๐๐.- บาท ณ บ.สันตับเต่า ม.๒ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ปัจจุบันความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ แล้ว

โครงการประปาหมู่บ้านสันตับเต่า อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


โครงการประปาหมู่บ้านสันตับเต่า อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น