นายอำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อ 14  ม.ค.59 เวลาประมาณ 1300 นายอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำ และปัญหาภัยแล้ง ภายใน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ชั้น 2 โดยมี นาย ธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธาน และมี ปลัดอำเภอคลองขลุง เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลท่าะเขือ

ผลการประชุมได้กำหนดมาตรการในการเปิด และปิดประตูน้ำทุกคลองในอำเภอคลองขลุง โดยหากมีเกษตรกรต้องการใช้น้ำ ให้ทำเรื่องแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแจ้งให้ ชลประทาน เปิดน้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การใช้น้ำร่วมกันของประชาชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมเตรียมรับกับปัญหาภัยแล้งในหน้าแล้งที่จะถึงนี้
นายอำเภอคลองขลุงประชุมกำหนดมาตรการรับมือภัยแล้ง

นายอำเภอคลองขลุงประชุมกำหนดมาตรการรับมือภัยแล้ง

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น