นายอำเภอทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมรับภัยแล้ง

เมื่อวันที่14 ม.ค.59 เวลา 1000 นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและวางแผนการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เตรียมพร้อมสู้ วิกฤติภัยแล้ง ปี'59 ณ ห้องประชุมอำเภอทองแสนขัน โดยมีนายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทองแสนขัน เป็นประธาน มีนายเจนณรงค์ ประกอบทรัพย์  ปลัดอำเภอ และมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอ, เกษตรอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ, กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีการชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้น้ำซึ่งมีแนวโน้มจะขาดแคลนถ้าหากราษฎรยังทำการเกษตร ปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมาก และกำหนดมาตรการป้องกันเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน เพื่อให้อำเภอทองแสนขันได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดห้วงฤดูแล้งนี้

 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมสู้ วิกฤติภัยแล้ง ปี'59 อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์


 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมสู้ วิกฤติภัยแล้ง ปี'59 อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมสู้ วิกฤติภัยแล้ง ปี'59 อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมสู้ วิกฤติภัยแล้ง ปี'59 อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น