อำเภอชาติตระการ โครงการ ธกส. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ ได้จัดการประชุม โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง และการขับเคลื่อนงานอื่นๆ ด้านการพัฒนาขุมชน ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก โดยมี นายวันชัย แก้วนาวีเจริญ ผจก.ธกส. สาขา อ.ชาติตระการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำและบาดาล , ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร , ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำท้องทึ่ , หัวหน้ากลุ่ม ธกส.ตัวแทนระดับอำเภอ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน
โดย ธกส. จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ด้วยการ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เฉพาะเงินต้น ออกไปไม่เกิน ๒๔ เดือน (ทุกวงเงิน) ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ๓% / ปี และประวัติการชำระดีมีเงินคืน
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐฯ


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น