อำเภอชาติตระการ วางท่อส่งน้ำประปาภูเขา

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ชาวบ้านนาเปอะ อำเภอชาติตระการ ได้ร่วมกันวางท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร  ในพื้นที่  บ้านนาเปอะ ม.๒ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการของชุมชน ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาล
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น