อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก พื้นที่ปลูกข้าวโพดขาดแคลนน้ำ

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙  นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์  ได้ร่วมกับ พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๔ , เกษตรอำเภอวัดโบสถ์, นายก อบต.ท้อแท้, กำนัน และผู้ใหญบ้าน ม.๕ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกไร่ข้าวโพดของเกษตรกร ม.๕ ต.ท้อแท้ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก และหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ณ ม.๕ ต.ท้อแท้ จว.พ.ล.

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น