อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

เมื่อ 13 ม.ค.59 เวลา 1000 อำเภอบ้านตาก ได้จัดกิจกรรมโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" โดย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ ห้างแว่นท๊อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ จังหวัดตาก โดยมี นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รอง ผวจ.ตาก เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน.ส่วนราชการ, เหล่ากาชาดจังหวัดตาก, สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัดตาก, อปท., กำนัน/ผญบ. มีผู้สูงวัยในพื้นที่ อ.บ้านตาก (อายุ 45 ปีขึ้นไป) จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการฯ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ประมาณ 500 คนShare on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น