ChiangMai ประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม รื้อถอนผักตบชวา ที่กีดขวางการไหลของลำน้ำแม่ปิง

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 นาย เทวฤทธิ์ ตันตะละ นายช่างโยธา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันรื้อถอนผักตบชวา และวัชพืช อื่นๆที่กีดขวางการไหลของลำน้ำแม่ปิงในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมกำจัด เป็นอย่างดี

ไปชมประมวลภาพการดำเนินการกันครับ

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น