หุ้นกลุ่มธุรกิจเกษตร ที่มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน

เขียน 17/1/2105

สภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย 3 ปีล่าสุดออกแนวขึ้นๆ ลง ๆ โดยปี 2013 ลดลงจากจุดสูงสุดแถวๆ 1,600 จุดลงมาอยู่ที่ 1,200 กว่าๆ แล้วกลับขึ้นไปสูงสุดในปี 2014 แถวๆ 1,500 กว่าจุด และปี 2015 ก็กลับทิศลดลงมาเรื่อยๆ จนถึง 1,245 จุดในปัจจุบัน แต่จะมีหุ้นตัวใดบ้างที่ยังทนทาน มีแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่ง โดยเราจะเทียบราคาปิดในแต่ละวันกับราคาเฉลี่ย 200 วัน SMA200 เพื่อจะดูว่าหุ้นบริษัทใดบ้างที่นักลงทุนยังคงให้ความเชื่อมั่น ภายใต้สภาวะความผันผวนเช่นนี้


ธุรกิจเกษตร Agribusiness ได้แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพาะปลูก ทำป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงโรงเชือดและชำแหละ ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ย และยาปราบศรัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย


หุ้นกลุ่มธุรกิจเกษตร นักลงทุนยังคงซื้อขายกันที่ราคาต่ำกว่าราคาเฉลี่ย 200 วันทั้งหมด 12 บริษัท มีเพียงบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเท่านั้นที่ราคาใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ย 200 วัน แต่ก็ยังต่ำกว่าราคาเฉลี่ย สำหรับรายชื่อหุ้นกลุ่มธุรกิจเกษตร ได้แก่ 
สำหรับหุ้นอีก 6 ตัวในกลุ่มธุรกิจเกษตร ที่ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วันได้แก่ 

CHOTI - บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
EE - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
GFPT - บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
LEE  - บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
TLUXE - บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
TRS - บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
TRUBB - บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TWPC - บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
UPOIC - บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
UVAN - บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
VPO - บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)ที่มาของข้อมูล
http://www.settrade.com
http://www.set.or.th/set/factsheet.do?
ข้อมูลจากโปรแกรม Streamming www.settrade.com 
ณ 17/1/59 : 10.30
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น