LAMPANG โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน อำเภอแม่พริก

14/01/2016 MaePhrik LAMPANG โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน อำเภอแม่พริก

เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๐ นาฬิกา  พล.ต.เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย ๒ โครงการ ได้แก่
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาภัยแล้ง และ
โครงการสร้างถังเก็บน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง


โดย พล.ต.เบ็ญจรงค์ ฯ ได้กระทำพิธีเปิด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งบ้านปางยาว ต.แม่พริก อำเภอแม่พริก และโครงการสร้างถังเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งบ้านห้วยไร่ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก พร้อมทั้งได้แจกผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรบ้านปางยาว จำนวน 70 ผืน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก อ.แม่พริก จังหวัดลำปาง


ในการนี้มีหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในกิจกรรมได้แก่ พ.อ.ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า รักษาการ นายอำเภอแม่พริก พ.ท.สุรศักดิ์ สุขแสง ผบ.ร.๑๗ พัน.๒ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ นายก อบต.,กำนัน.,ผญบ.และ ราษฎรบ้านปางยาว ต.แม่พริก


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น