ChiangMai ตำบลสารภี จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

13/01/2016 Saraphi ChiangMai ตำบลสารภี จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการมวลชน กองพันพัฒนาที่ ๓ได้ร่วมกับ นาย วิรัช สุปรียาพร ปลัดอาวุโสอำเภอสารภี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ, กำนัน ตำบลสารภี และ ตำบลหนองแฝก ร่วมกันเจรจาหาข้อตกลงกับผู้ใช้น้ำลำเหมืองฝายพญาคำ ในการจัดสรรน้ำใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งใช้น้ำในลำเหมือง ซึ่งในขณะนี้สภาพน้ำปลายลำเหมืองมีปริมาณไม่เพียงพอ เพราะมีตะกอนดิน และวัชพืชปกคลุม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการแก้ปัญหาโดยขุดลอกลำเหมืองเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในข้อตกลงที่ได้กำหนดร่วมกัน

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น