ChiangMai เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

13/01/2016 Mueang ChiangMai เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จว.ช.ม. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมประชุมการเตรียมงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย และพื้นที่โดยรอบ โดยใช้ชื่อโครงการว่า ประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ทั้งนี้เนื่องจากหลังฤดูเก็บเกี่ยว จะเข้าสู่หน้าแล้ง จะมีการเกิดไฟป่า ในพื้นที่ต่างๆ และนำมาซึ่งหมอกควันปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจำนวนมาก เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จึงต้องเร่งจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟป่าในพื้นที่Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น