ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง

ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง

มีสิ่งใดบ้างจีรังยั่งยืน

มีพบ มีพราก มีจาก มีหาย

มีสมหวัง มีผิดหวัง

สรรพสิ่งมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่บนโลกได้ต้องมีการปรับตัว

ไม่ใช่เปลี่ยนไป แต่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนเพื่อที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนตลอดเวลา

ถ้ายึดมั่นถือมั่น เราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันมีการเปลี่ยนแปลง

ละวาง ปล่อยวาง สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ อยู่กับสิ่งแวดล้อมใหม่

ดำรงตนให้อยู่ในโลกที่ล้วนอนิจจัง


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น