ระบบรบกวนการติดต่อสื่อสาร AN/ULQ-30 CESAS

เครื่องมือโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ AN/ULQ-30 หรือชื่อเรียกว่า CESAS เป็นระบบโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแบบดิจิตอล ที่สามารถติดตั้งบนยานพาหนะได้หลายแบบหรือหลายแพลตฟอร์ม แต่โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งบนฮัมวี่ HMMWV เป็นหลัก  เจ้า CESAS จะช่วยให้สามารถตรวจจับ ขัดขวาง การติดต่อสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการข่าวสารและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Information Operations /Electronic Warfare (EW) Plan) ระบบสามารถทำงานได้ทั้งอยู่กับที่ สถานีชั่วคราว หรือในระหว่างการเคลื่อนที่ ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 20 ถึง 2500 MHz
แนวความคิดในการใช้งาน : CESAS จะช่วยสนับสนุนกำลังรบในการปฏิบัติตามแผนสงครามข่าวสาร Information Warfare Plan สามารถค้นหาสัญญาณที่เป็นเป้าหมายเพื่อทำการโจมตี สามารถปฏิบัติงานด้วยชุดปฏิบัติการขนาดเล็กจากกองพันทหารสื่อสาร โจมตีต่อระบบการสื่อสารของข้าศึกและหน่วยข่าวกรองทางสัญญาณหรือ SIGINT ของข้าศึกด้วย

AN/ULQ-30 หรือ CESAS


ปัจจุบัน AN/ULQ-30 CESAS ประจำการอยู่ในนาวิกโยธินสหรัฐ ปฏิบัติงานบนยานพาหนะ(เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ ๑๐๐%) สำหรับปฏิบัติงานด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ สามารถปฏิบัติงานได้ในขณะเคลื่อนที่ด้วย ระบบนี้มีย่านความถี่ปฏิบัติงานค่อนข้างกว้างคือตั้งแต่ 20 ถึง 2500 MHz ระยะปฏิบัติการประมาณ 20 ไมล์ และเป้าหมายแรกคือระบบโทรศัพท์เซลลูล่าร์

CESAS นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเดิมคือ ULQ-19 เพื่อให้ AN/ULQ-30 สามารถตอบสนองความต้องการปัจจุบันได้และพร้อมปฏิบัติงานในปี 2009 ในการปฏิบัติการชุดปฏิบัติการสามารถเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ภาคพื้นดิน ของกองกำลังอากาศ-พื้นดินของนาวิกโยธิน เพื่อสนับสนุนการตรวจจับและทำลายระบบการสื่อสารของข้าศึก
The ULQ 19 can jam while moving

ความต้องการหลักๆของนาวิกโยธินคือสามารถปฏิบัติงานทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่สามารถสลับการทำงานระหว่างอยู่กลับที่และเคลื่อนที่ได้ในเวลาเพียง 10 นาทีและสามารถหลบหนีในกรณีฉุกเฉินได้ในเวลาเพียง 30 วินาที และสามารถออกอากาศได้ทั้งแบบบังคับทิศและรอบตัวโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมสายอากาศ 

ในขณะที่ระบบมีขีดความสามารถในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายทางการสื่อสารที่ดีแล้ว ระบบก็ต้องสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่เข้ากันได้กับระบบข่าวกรองทางสัญญาณเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ความต้องการทางยุทธวิธีในการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบโทรศัพท์มือถือพลเรือนเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงหรือรักษาสันติภาพ ระบบมือถือเป็นระบบสื่อสารที่สำคัญยิ่งของพลเรือนซึ่งไม่สามารถทำลายได้โดยปราศจากระบบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก อย่างไรก็ตามความต้องการการรักษาความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติการทางทหารอาจจะยังต้องการอยู่ เพื่อตัดการติดต่อสื่อสาร ณ ขณะที่มีการปฏิบัติการอยู่คุณลักษณะของระบบ:


เทคโนโลยี :
ดิจิตอล
ย่านความถี่ :
20 ถึง 2500 MHz
การแพร่กระจายคลื่น :
บังคับทิศทาง /รอบตัว
การเคลื่อนที่ :
ติดตั้งบนยานพาหนะ HMMWV
กำลังออกอากาศ :
ตั้งแต่ 50 ถึง 300 Watts
ระยะทาง :
มากกว่า 14 ไมล์
โหมดการทำงาน :
เสียงและข้อมูล Voice/Data
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น