รถถังที่แพงที่สุดในโลก

10 รถถังที่แพงที่สุดในโลก ในปี 2016 (2559) 1. รถถังที่แพงที่สุดในโลกได้แก่ AMX-56 Leclerc จากประเทศฝรั่งเศส ราคาประมาณ $12.6 ล้านดอลลาร์ ห...
Read More

7 ม.ค.60 ติดตามสภาพน้ำท่วมภาคใต้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.thaiflood.com/ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.60 แสดงสถานะพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตจากภัยน้ำท่วม เดือดร้อนรุนแรง...
Read More