CHIANGMAI รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอสะเมิง

03/02/2016 Samoeng CHIANGMAI รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอสะเมิง

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 0930 ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการพลังเยาวชนอาสาพิชิตปัญหาสาธารณภัยรุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่

ห้วงการจัดอบรมในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าจัดให้มีขบวนรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอสะเมิง โดยขบวนรณรงค์ผ่านย่านชุมชน ตลาด และที่ว่าการอำเภอสะเมิง

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น