KrokPhra NAKHONSAWAN :ประชาชนอำภอโกรกพระ ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล


เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอโกรกพระ พร้อมด้วยปลัดอำเภอโกรกพระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑, และหมู่ที่ ๒ ตำบลโกรกพระ, นักศึกษาวิชาทหารที่มีจิตอาสา โรงเรียนโกรกพระ เจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางระบบทางน้ำ ณ ลำคลองเจ้าสร้อย หมู่ ๒ บ้านในคลอง ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ มีผู้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๔๐ คน


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจมากที่เจ้าหน้าที่ทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และต่างมีความยินดีที่จะได้ร่วมกิจกรรมเช่นนี้อีก ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารที่ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นเยาวชนของชาติ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามขีดความสามารถและความสมัครใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับ


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น