NAKHONSAWAN นครสวรรค์ คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา

14/01/2016 NAKHON SAWAN อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมคลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา

เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ได้เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ “ คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” และมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เช่น นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นอภ.เมืองนครสวรรค์ , นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก , ข้าราชการท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนในพื้นที่ , นักศึกษาวิชาทหาร และคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดท่าทอง

คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์
กิจกรรมกำจัดผักตบชวาครั้งนี้เป็นกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางระบบทางน้ำ จัดกิจกรรมกัน ณ คลองวังไผ่ หน้าวัดท่าทอง หมู่ ๑๐ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ มีผู้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน ๓๕๐ คน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ทุกคนมีความปราบปลื้มยินดีและร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์จะร่วมกันกำจัดผักตบชวาให้หมดจากลำคลองสำคัญ ๆ ให้ทันตามกำหนดการในห้วงเดือนมีนาคมนี้

พิธีเปิดกิจกรรม คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

นักเรียนและ นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรม คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรม คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

นศท.ที่มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรม คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา เมืองนครสวรรค์

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น