อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน : สร้างฝายกักเก็บน้ำ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘, เวลาประมาณ ๙ โมงเช้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอขุนยวม ร่วมกับราษฎรบ้านป่าฝาง หมู่ ๔ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารพรานที่ ๓๖๐๕ ให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรห้วงฤดูแล้ง ณ ลำห้วยปู จำนวน ๓ ฝาย
ฝายที่สร้างมีลักษณะฝายหินทิ้งผสมคอนกรีต ขนาดฝายประมาณ กว้าง ๓ เมตร สูง ๑.๕ เมตร หนา ๐.๘ เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

ปี ๕๙ นี้หลายๆหน่วยงานให้ข้อมูลคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะแล้งหนัก หน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน ประชาชน มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา หรือเตรียมการรองรับกับสภาวะที่จะเกิดขึ้น ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชนครับ
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น