ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ.บ้านโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

กรมทหารราบที่16 และส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ.บ้านโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น