วัดหนองแวง พระบรมสารีริกธาตุ

ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดหนองแวง วัดเก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่น
มีน้องๆมาต้อนรับอบอุ่นดีครับ

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น