ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ.บ้านโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ.บ้านโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

กรมทหารราบที่16 และส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ.บ้านโนนตูม ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแห...
Read More
สร้างฝายหลวงตามแนวพระราชดำริ ณ ห้วยหมี

สร้างฝายหลวงตามแนวพระราชดำริ ณ ห้วยหมี

กกล.รส. จ.ลำพูน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายหลวงตามแนวพระราชดำริ ณ ห้วยหมี บ.ดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เพื่อให้ ปชช.ได้ใช...
Read More