ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง

ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง มีสิ่งใดบ้างจีรังยั่งยืน มีพบ มีพราก มีจาก มีหาย มีสมหวัง มีผิดหวัง สรรพสิ่งมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งมีชีวิตท...
Read More

วิกฤตน้ำท่วมเมือง กระทบไทย กระทบโลก

หาก ไม่เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่คราวนี้ก็ไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเป็น "มหาอำนาจทางอุตสาหกรรม" ตัวจริงเสียงจริง เฉพาะอย่างยิ่ง "ดีทร...
Read More