ระบบรบกวนการติดต่อสื่อสาร AN/ULQ-30 CESAS

เครื่องมือโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ AN/ULQ-30 หรือชื่อเรียกว่า CESAS เป็นระบบโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแบบดิจิตอล ที่สามารถติดตั้งบนยานพาหนะ...
Read More

ขนทรายเข้าวัดตอนน้ำท่วม

ผมได้รับโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แจ้งว่าที่ "ขอให้ช่วยนำทรายที่ประชาชนจะบริจาคให้นำไปส่งที่วัด" ถือว่าเป็นการทำบุญช่วยๆกัน แ...
Read More

BM21 เขึ้ยวเล็บที่น่ากลัว

วันนี้ขอนำเขี้ยวเล็บของกัมพูชา ประเทศรอบบ้านของไทยเรากันนะครับ นั่นก็คือ จรวดหลายลำกล้อง BM 21 ที่ท่านผู้นำของกัมพูชาภูมิใจนักหนาว่าจะสามารถ...
Read More

ปืนใหญ่อัตราจรแบบ (SSPH 1) Primus

ปืนใหญ่อัตราจรแบบ (SSPH 1) Primus ขนาด 155mm ของกองทัพสิงคโปร์ (SAF) พัฒนาร่วมกันโดยกองทัพสิงคโปร์ SAF, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ...
Read More